دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی اینترنتی مجموعه ی تمام تلاش هایی است که در جهت بازاریابی آنلاین صورت می گیرد. این قسمت در واقع چتری برای اجرای تکنیک های بازاریابی دیجیتال است.